Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /wp-settings.php on line 18
mgr Katarzyna Fiutka | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Anny Dobosz

mgr Katarzyna Fiutka

Polonista, terapeuta dysleksji

  • Magister filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • Absolwent podyplomowych studiów w zakresie terapii pedagogicznej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie uprawniających do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  • Ukończony warsztat metodyczny w zakresie stosowania autorskiej metody EBO-4 w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w pisaniu
  • Ukończony kurs j. angielskiego w Llandrillo College International w Wielkiej Brytanii zakończony zdaniem egzaminu FCE