Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /wp-settings.php on line 18
Rozwiązujemy konflikty | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Anny Dobosz

Rozwiązujemy konflikty

Rozwiązujemy konflikty w klasie. Asertywność, efektywna komunikacja, wrażliwość na innych.

Pojawiające się konflikty rówieśnicze wynikają często z braku umiejętności porozumienia, złych nawyków komunikacyjnych, braku pewności siebie Dzieci i Młodzieży. Nie rozwiązywane trudności narastają, tworząc barierę, z którą Młodzież nie potrafi sobie samodzielnie poradzić. Proponowane Warsztaty skierowane są dla klas, w których istnieje problem relacji rówieśniczych, braku akceptacji, napięcia, jak również dla młodszych grup jako forma psychoprofilaktyki.

Uczestnicy warsztatów zdobywają umiejętności z zakresu:

  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
  • asertywności,
  • efektywnej komunikacji.

Ponadto rozwijana jest tzw. inteligencja emocjonalna Dzieci i Młodzieży, czyli:

  • myślenie empatyczne,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • postawy tolerancji i wyrozumiałości w stosunku do innych,
  • świadomość praw innych osób.

Podczas warsztatów stosowane są energetyczne metody pracy, angażujące każdego uczestnika warsztatów: drama, case-studies, interaktywne prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe.